Edukacja zdrowotna

Zachęcamy Państwa do korzystania z poniższych program edukacji zdrowotnej przeznaczonych dla pacjentów i ich rodzin.

Edukacja pacjenta po udarze mózgu oraz jego rodziny

Edukacja pacjenta z nadciśnieniem tętniczym

Edukacja pacjenta z wyłonioną stomią

Iniekcja doszklistkowa - poradnik dla pacjentów z AMD - zwyrodnienie plamki żółtej

Materiały edukacyjne dla pacjentów po zawale serca PTK

Ogólne zasady postępowania z odleżynami

Opieka nad pacjentem po leczeniu operacyjnym guza mózgu

Opieka nad pacjentem po operacyjnej artroskopii stawu kolanowego

Porady dla pacjentów po zabiegu prostatektomii

Program edukacyjny pacjenta /rodziny/ opiekuna w padaczce.

Profilaktyka ryzyka upadków dla pacjentów i ich rodzin.

Postępowanie w przypadku zachorowań sporadycznych i ognisk epidemicznych wywołanych przez bakterie gram - ujemne z rodziny Enterobacteriaceae produkujacych karbapenemazy

Informacja dla pacjenta z czynnikiem alarmowym potwierdzonym w badaniach mikrobiologicznych

Aktywność fizyczna po zabiegu operacyjnym

Edukacja pacjenta objętego profilaktyką przeciwzakrzepową i jego rodziny

Edukacja pacjenta w zakresie choroby niedokrwiennej serca

Program edukacyjny na pacjenta z utrzymanym cewnikiem Foley'a

Higieniczny tryb życia

Ogólne założenia opieki nad pacjentem po operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego

Edukacja pacjenta w zakresie migotania przedsionków

Edukacja pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca

Ogólne zasady leczenia bólu u pacjentów z chorobą nowotworową

Ogólne zasady żywienia dla pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych preparatami doustnym

Organizacja opieki nad pacjentem po operacji zaćmy i wszczepieniu sztucznej soczewki

Organizacja zasad opieki nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego w warunkach poza szpitalnych

Program edukacyjny dla pacjenta w zakresie szkodliwości palenia tytoniu

Program edukacyjny dla pacjentów po operacji przepukliny

Program edukacyjny dla pacjentów po operacji żylaków kończyn dolnych

Program edukacyjny dotyczący pielęgnacji rany pooperacyjnej

Program edukacyjny na temat pielęgnacji nefrostomii nefrofixu.

Program edukacyjny na temat profilaktyki kamicy nerkowej.

Program edukacyjny pacjenta rodziny opiekuna w zakresie postępowania z bólem.

Program edukacyjny pacjenta rodziny opiekuna z cukrzycą

Program edukacyjny skierowany dla pacjenta z bólem pooperacyjnym

Program edukacyjny skierowany do chorego leczonego krwią i lub jej składnikami

Program edukacyjny skierowany do chorego z wkłuciem obwodowym

Zasady opieki nad pacjentem po całkowitym usunięciu pęcherza moczowego z wytworzeniem przetoki urostomijnej

Zasady opieki nad pacjentem po leczeniu operacyjnym w obrębie kręgosłupa

Zasady opieki nad pacjentem po zabiegu wyłonienia stomii