lek. med. Jędrzej Ziółkiewicz

Dr Jędrzej Ziółkiewicz ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu w roku 2004 . Szkolenie specjalizacyjne rozpoczął w Klinice Neurologii Szpitala Klinicznego im Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Od roku 2009  związany był z Kliniką Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Szpitala MSWiA w Poznaniu, gdzie w roku 2011  uzyskał tytuł specjalisty neurologa.

Od 2017 roku pełni funkcję Koordynatora Oddziału Neurologicznego Szpitala w Puszczykowie.

W Klinice Neurologii dr Ziółkiewicz posiadł wiedzę z zakresu nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób neurologicznych.  Zajmował się kompleksową opieką nad pacjentami z udarami mózgu, z zastosowaniem leczenia trombolitycznego. Uczestniczył też w nowoczesnym leczeniu stwardnienia rozsianego.

Jego specjalizacją są choroby naczyniowe układu nerwowego, w tym leczenie udaru mózgu. Zajmuje się również wpływem chorób metabolicznych na układ nerwowy.

Poza diagnostyką i leczeniem pacjentów w Szpitalu w Puszczykowie, dr Ziółkiewicz prowadzi zajęcia z neurologii klinicznej dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Regularnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych kongresach i konferencjach poświęconych neurologii.