Dr Kazimierz Wysocki

Dr Kazimierz Wysocki – przebieg kariery zawodowej

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu (1975 dyplom lekarza), w roku 1978 uzyskał specjalizacje Iwszego stopnia z Chirurgii a w roku 1982 specjalizację IIgo stopnia z Urologii.

Ze szpitalem w Puszczykowie związał się po raz pierwszy w roku 1976 pracując na Oddziale Urologii, w latach 1989-1990 pracował w ramach kontraktu jako specjalista w Libii w Szpitalu w Dernie. Od 2003 jest Ordynatorem Oddziału Urologii, w Szpitalu w Puszczykowie pracuje nieprzerwanie od 1990 roku.

Dr Wysocki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, uczestnikiem wielu międzynarodowych kongresów i  konferencji poświęconych Urologii.