Dorota Lewandowska

Dorota Lewandowska
Koordynator ZDO

Jest absolwentką Medycznego Studium Zawodowego nr 3 im. Władysława Biegańskiego w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł technika elektroradiologa. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek Zdrowie Publiczne, uzyskując kolejno tytuły: licencjata - specjalność Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej i magistra Zdrowia Publicznego.

Jej praktyka i doświadczenie zawodowe obejmują: konwencjonalną diagnostykę rentgenowską, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, kardiologię interwencyjną (pracownia hemodynamiki).

Wiodący obszar zainteresowań zawodowych Doroty Lewandowskiej to obrazowanie metodą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.