Biogram Danuta Woś

Danuta Woś

Związana ze Szpitalem od 1990 roku początkowo jaklo pielęgniarka, od 2004 pełni obowiązki Kierownika Centralnej Sterylizatorni.

Jest absolwentką Medycznego Studium Zawodowego im. Heleny Radlińskiej w Warszawie – tytuł Pielęgniarki Dyplomowanej oraz Magistrem Pedagogiki, na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania w Opiece Medycznej” (Uniwersytet Medyczny w P-niu) jak również „Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi” (Uniwersytet Ekonomiczny w P-niu).

Danuta Woś jest także absolwentką kursu kwalifikacyjnego z zakresu obsługi autoklawów, destylatorów i sterylizatorów niskotemperaturowych przy Kujawsko – Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego. Z powodzeniem ukończyła także kurs kwalifikacyjny dla Kierowników Centralnych Sterylizatorni - Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu. Była uczestniczką warsztatów szkoleniowych dla Kierowników Centralnych Sterylizatorni – Lublin, posiada liczne certyfikaty

Jej zainteresowania związane są z wykonywaną pracą, doskonaleniem umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach tematycznych. Ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej.